Woda jest niezbędna do życia, jest niezbędnym zasobem gospodarki, a także odgrywa fundamentalną rolę w cyklu regulacji klimatu. Zarządzanie i ochrona zasobów wodnych, ekosystemów słodkowodnych i słonowodnych oraz wody, którą pijemy i kąpiemy się, jest zatem jednym z fundamentów ochrony środowiska.

Zróźnicowana sytuacja w różnych krajach europejskich

Dlatego polityka wodna UE od 30 lat koncentruje się na ochronie zasobów wodnych. Ostatni kompletny przegląd polityki znajduje się w dokumencie zatytułowanym „ Plan ochrony zasobów wodnych Europy ”, którego celem jest zapewnienie dostępności wody dobrej jakości w wystarczającej ilości do wszystkich legalnych zastosowań.

Bardziej aktualne informacje zawiera piąte sprawozdanie z wdrażania (2019) Ramowa dyrektywa wodna (2000), główny akt prawny dotyczący środowiska naturalnego dotyczący wód europejskich. Zasoby wodne odnoszą się do wody słodkiej dostępnej do użytku na danym terytorium i obejmują wody powierzchniowe (jeziora, rzeki i strumienie) oraz wody gruntowe.

Odnawialne zasoby wodne są obliczane jako suma przepływu wewnętrznego (czyli opadów minus faktyczna ewapotranspiracja ) i dopływu zewnętrznego. Dostępność słodkiej wody w kraju determinowana jest przede wszystkim warunkami klimatycznymi i przepływami transgranicznymi (innymi słowy dopływami zewnętrznymi), natomiast dla ilości ogółem liczy się wielkość kraju.

Dlatego Francja, Szwecja i Niemcy miały najwięcej zasobów słodkiej wody, z długoterminowymi średnimi rocznymi wahającymi się od 206 236 do 188 000 mln m³. Należy zwrócić uwagę, że wśród krajów EFTA i krajów kandydujących wyższe średnie długoterminowe odnotowano w Norwegii (246 106 mln m³) i Turcji (234 300 mln m³).

Sytuacja w Polsce pozostawia wiele do życzenia

żródło: Fakt24

Zasoby słodkiej wody na mieszkańca są uważane za ważny wskaźnik pomiaru trwałości zasobów wodnych. W podziale na ludność zasoby wodne większości krajów mieszczą się w przedziale od 1 000 do 10 000 m³ na mieszkańca, ale w krajach bogatych w wodę na mieszkańca ” Udział ten może sięgać nawet około 20 000 m³ (Finlandia i Szwecja), 29 000 m³ (Chorwacja) lub 46 500 m³ (Norwegia).

Według 'Raport Narodów Zjednoczonych o rozwoju wody na świecie ” , kraj doświadcza„ niedoboru wody ”, gdy jego roczne zasoby wodne są poniżej 1 700 m³ na mieszkańca; wśród krajów UE tak było w Polsce, Czechach, na Cyprze i Malcie (gdzie odnotowano najmniejsze zasoby wody, wynoszące 178 m³ na mieszkańca).

O tym się mówi: Celebrytka znana z "Królowych życia" ma naprawdę dobre serce. Sylwia Peretti postanowiła pomóc najbiedniejszym. W jaki sposób to zrobi

Zerknij: Klientka znalazła na mięsie coś, co ją mocno obrzydziło. Reakcja menadżera sklepu bardzo ją zdenerwowała. O co chodzi