Jak doskonale wiemy, pieniądze na Kościół pozyskiwane są z publicznych funduszy. Mimo wszystko, brak jest jednoznacznych informacji na temat tego, ile zarabiają księża i jak wysokie są ich emerytury.

Jak wyglądają wynagrodzenia oraz emerytury duchownych?

Naczelna Izba Kontroli przekazała jednak ostatnio, że w 2020 roku z budżetu państwa przekazano na cele związane z Kościołem, rekordowe jak dotąd kwoty. Okazuje się bowiem, że z budżetu państwa aż 181,8 miliona złotych przekazano na konto Kościoła.

Nic zatem dziwnego, że emerytury osób duchownych w szybkim tempie mogą znacznie wzrosnąć. Jak podaje portal o2 oraz Gazeta Krakowska emerytura proboszcza może obecnie kształtować się na poziomie około 5 tysięcy złotych, natomiast w przypadku biskupa może to być nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie!

Ważna kwestia!

Warto także zaznaczyć, że w momencie ukończenia 65 lat duchowny może przejść na emeryturę i wtedy otrzymuje świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w przypadku kiedy decyduje się na dalszą pracę, to jego świadczenie wypłacane jest z Funduszu Kościelnego, który z kolei otrzymuje finanse wprost z budżetu państwa.

- Te pieniądze z roku na rok rosną. Powodem jest wzrost liczby duchownych, w tym także innych wyznań niż katolickie, którym fundusz opłaca składki. Pozostałe 20 proc. finansowane jest przez duchownych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakonników, takich jak o. Tadeusz Rydzyk, w ich przypadku 100 proc. składek pokrywa państwo – zaznaczył dr Michał Zawiślak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podczas rozmowy z dziennikarzami portalu Money.