Jak przypomina portal Wirtualna Polska, od 20 grudnia do 9 stycznia szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w całym kraju powróciły do nauki zdalnej. Dla wielu rodziców nie jest to najlepsza informacja. Okazuje się jednak, że mogą oni liczyć na wsparcie.

Pomoc dla rodziców i opiekunów dzieci przebywających na nauczaniu zdalnym

Rodzice dzieci, które przebywają na nauczaniu zdalnym mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek taki jest przyznawany wszystkim opiekunom i rodzicom dzieci do ósmego roku życia.

Co więcej, z takiej formy pomocy mogą skorzystać także opiekunowie oraz rodzice dzieci i młodzieży do 16 roku życia, jeśli podopieczny posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, a do 18 roku życia, w przypadku stopnia umiarkowanego lub znacznego.

Na jaką kwotę dodatkowego zasiłku opiekuńczego można liczyć?

Zasiłek przysługuje także wtedy, kiedy podopieczny nie ukończył 24 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia rodzica lub opiekuna i jest on wypłacany za wszystkie dni, kiedy podopieczny nie uczęszczał na zajęcia, ale pozostawał pod opieką rodzica. Warto dodać, że zasiłek jest płatny także za dni ustawowo wolne od pracy.