Prezent finansowy nawet od najbliższych może przynieść nieprzyjemne sytuacje. Wbrew że datki nie są opodatkowane to brak dopełnienia niezbędnych formalności przywodzi do ostateczności przelewu. Czasem się zdarza w sytuacjach na darczyńców mogą liczyć nawet sankcje.
Darowizna bez podatku na szczególnych warunkach
Przepis dotyczący spadków i darowizn powoduję, że podatku nie zyskuje się od posiadania własności rzeczy lub praw majątkowych przez najbliższą rodzinę. Art. 4a ust. 1 tłumaczy, że ze względu tego warto rozumieć małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Podatku od prezentowego przelewu można zatem obejść bez powodu na kierunek przekazywania datku - przepisy stosują się jednocześnie z powodu datku od rodzica dla dziecka, jak i na odwrót.
Aby uniknąć od podatku trzeba spełnić niektóre warunki. Jeżeli prezent w po pięciu latach nie jest wyższy niż 9637 zł to w takim razie nie marto się martwić zbędnymi formalnościami. Problem całkiem się zmienia, gdy prezent przekracza podaną granicę. Wszyscy, kto dostał większą kwotę i pragnie obejść podatek musi zgłosić nadwyżkę do odpowiedniego urzędu skarbowego. Zwrócimy uwagę, ze prezent finansowy musi trafić do beneficjenta przelewem pocztowym lub wypłacić się na jego konto bankowe.

pixabay.com


Podatek od prezentu finansowego, zarówno i sankcje
Wszyscy omijające podanych warunków muszą oczekiwać na ostateczne odprowadzenia podatku od prezentu finansowego. Wysokość podatku zależy od kwoty, o którą przekroczył się datek. Gazeta Prawna informuje, że jeżeli wysokość nadpłaty nie osiąga 10 278 zł to warto wysłać podatek o 3 proc. tej kwoty. Przy nadpłacie pomiędzy 10 278 zł do 20 556 zł warto oczekiwać z wydatkiem 308 zł 30 gr oraz 5 proc. nadpłaty powyżej 10 278 zł. Jeśli prezent finansowy osiągnie powyżej kwoty 20 556 zł to musi wysłać 822 zł 20 gr oraz 7 proc. nadpłaty powyżej 20 556 zł.
Zwrócimy uwagę, że powyższe stawki nie znajdują zastosowania, gdy beneficjent nie zgłosił osobiście sytuacji dostania prezentu, a odwoła się do jednej z czterech okoliczności - dostawani datku dopiero w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. W takim przepadku musi wypłacić zgodnie stawki sankcyjnej, która osiąga 20 proc. Każda z zasad wymienionych weszły w życie, aby przekreślić obecność fikcyjnych prezentów.