W trakcie roku ceny skupu bazowych produktów rolnych zmniejszyły się o blisko 5 proc. Minął już trzeci miesiąc z kolei, gdy spadek cenowy przybiera się na sile. Najbardziej wielką różnice wzięły na siebie ziemniaki oraz kukurydza.
W ostatnim letnim miesiącu w kraju ceny dóbr i usług konsumpcyjnych stanowiły średnio wyżej o niepełne 3 proc. Tym właśnie, wbrew kryzysu, drogie produkty na półkach sklepowych pozostawały. Całkiem inna sytuacja składa się z owocami oraz warzywami, które całkiem i na targowiskach są ogólnie tańsze w zeszłym roku.

"Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, spadły w sierpniu 2020 roku zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,1 proc.), jak i w porównaniu z sierpniem 2019 (o 5,1 proc.)" - informują z aktualnych wiadomości GUS.
Dokładnie się odczuwa, że epidemia COVID-19 poniosła wielki wpływ systemie sił na rynku i po tym, jak przez długi czas ceny rok do roku stanowiły większe, od środku wiosny ich grafik pokazuje ujemne.

pixabay.com

Około 40 proc. mniejsze są w skupie ceny ziemniaków porównywając do zeszłego roku. Po blisko 14,5 proc. zmniejszyły ceny trzody chlewnej i drobiu. Na parę procentów zmniejszyły się również zboże, bez uwagi na pszenice, która wyrosła o 3 proc.
Trzeba zauważyć na bardzo wielkie zwiększenia w skupie na kukurydzy. Chodzi o nawet 20 proc. w trakcie roku. Jedynie o 2 proc. większe ceny w skupie mleka.

Poszczególne ceny produktów rolnych
W końcu lata pszenica w skupie była po 68,40 zł za 100 kg. Na targowiskach kosztowała wyżej - 84,97 zł. Żyto w skupie osiągnęło 51,15 zł zł za 100 kg. Na targowiskach ceny się zmniejszyły do 65,89 zł.
W ostatnim miesiącu lata 100 kg ziemniaków w skupie wynosiło 40,39 zł. Na targowiskach z kolei były po 122,80 zł.
Żywiec wołowy w skupie ocenił się 6,14 zł za kg, a wypłatach targowiskowych cena osiągnęła 6,79 zł/kg. W stosunku wieprzowiny skup stanowił 5,03 zł/kg, a na targowiskach 5,60 zł.
Za 100 litrów mleka w skupie stanowiło 133, 26 zł.