Portal o2 przypomina, że każdy kierowca, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do wymiany prawa jazdy maksymalnie co 15 lat. Oczywiście wyjątkiem są tutaj kierowcy, których wiek lub też zdrowie zmusza do krótszego terminu wymiany dokumentu. Wcześniej przepisy nie były tak restrykcyjne, co w takim razie uległo zmianie?

A jednak, zostały wprowadzone zmiany w tym temacie!

Co więcej, warto tutaj zaznaczyć, że jeszcze kilka lat temu nie obowiązywał żaden limit czasowy, a wielu kierowców otrzymywało dokument bezterminowo! Okazuje się jednak, że zgodnie z nową ustawą również wspomniani kierowcy zmuszeni będą do wymiany dokumentu.

- W przepisach czytamy, że dokumenty należy wymienić w okresie od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r. Kiedy dokładnie? Tego jeszcze nie wiadomo. Dokładne terminy ma ustalić minister właściwy do spraw transportu – informuje kierowców portal motoryzacyjny Wirtualnej Polski.

Kierowcy powinni być czujni!

Jak zatem wskazują najnowsze doniesienia, dokładne informacje poznamy w okolicach wspomnianego 2028 roku. Do tej pory warto jednak dokładnie śledzić informacje na ten temat, aby żaden ważny komunikat nie umknął naszej uwadze! Nie da się rówież wykluczyć, że kary za nieprzestrzeganie przepisów mogą być dość dotkliwe!