Decyzja, którą ostatnio podjęto na Synodzie Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego może rodzić wiele kontrowersji. Dyskusja na ten temat trwała około 70 lat!

Poważne zmiany!

Jak podaje portal o2, do tej pory kobiety w Kościele Ewangelicko – Augsburskim mogły odprawiać nabożeństwa, a także były uprawnione do udzielania sakramentów. Od ostatniego synodu uległa jednak zmianie bardzo ważna kwestia. Od teraz w Polskim Kościele Ewangelicko – Augsburskim kobiety mogą pełnić funkcję biskupów, a także samodzielnie nadzorować parafię.

Co więcej, warto tutaj dodać, że Polski Kościół Ewangelicko – Augsburski wprowadził te zmiany jako jeden z ostatnich w Europie! Rozmowy na ten temat toczyły się od niemal 70 lat! Decyzja ta została przegłosowana 45 głosami, jedna osoba postanowiła wstrzymać się od głosu, a 13 osób nie zgadzało się z proponowanymi zmianami.

Kobiety zyskują nowe prawa!

- Do tej pory mieliśmy możliwość dopuszczenia do posługi diakona mężczyzn i kobiet. Natomiast do posługi prezbitera, powszechnie nazywanego księdzem, tylko mężczyzn. Natomiast decyzja synodu spowodowała, że do posługi prezbitera, czy w przyszłości biskupa, mogą być ordynowane osoby bez względu na płeć - zaznaczył ks. Jerzy Samiec – Biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

Ostatnie zmiany w Kościele Ewangelicko – Augsburskim zostały wprowadzone w 2008 roku, kiedy to kobiety mogły sprawować rolę księdza. Wcześniej w 1999 roku zostały one dopuszczone do posługi diakona.