W chwily, gdy rencista lub emeryt odchodzi, prawo do świadczenia się kończy z chwilą jego śmierci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina jednak, że w niektórych przypadkach bliscy osoby zmarłej mogą mieć możliwość zachowania ostatniej emerytury lub renty.

Kiedy należy zwrócić świadczenie po śmierci seniora?

Gdy listonosz dowie się, że uprawniona do świadczenia rentowego lub emerytalnego zmarł (chyba, że świadczenie wypłacane jest na konto bankowe), powinien on niezwłocznie zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych i nie wypłacać pieniędzy członkom rodziny zmarłego. Jednak w przypadku pobrania przez rodzinę zmarłego jego świadczenia, mają oni obowiązek zwrotu tych pieniędzy.

Zatem odpowiedź na pytanie odnośnie zwrotu świadczenia nasuwa się sama - gdy zostało ono wypłacone już po śmierci uprawninego do tego świadczenia. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi obliczyć nadpłatę, by zarządać zwrotu pieniędzy.

Niekoniecznie jednak jest tak, że bliskim zmarłego nie należty się jego ostatnie świadczenie. Istnieje bowiem możliwość wnioskowania o wypłacenie świadczenia, które nie zostało zrealizowane.

Pierwszeństwo do niezrealizowanego świadczenia po zmarłym mają współmałżonek i dzieci, gdy gospodarstwo domowe było wspólnie prowadzone. Drudzy w kolejce do niezrealizowanego świadczenia mają albo współmałżonek i dzieci, którzy nie mieszkali razem z uprawnionym do świadczenia, albo inna osoba, która mieszkała z uprawnionym do świadczenia i prowadziła z nim wspólnie gospodarstwo domowe.

Może też być tak, że zmarły emeryt lub rencista mieszkał i prowadził wspólnie gospodarstwo domowe z dalszym członkiem rodziny, wówczas jest on w dalszej kolejności uprawniony do złożenia wniosku o wypłatę niezrealizowanego świadczenia.

Co o tym sądzicie?

O tym się mówi: Mistyczka przekazała niepokojące wizje na temat przyszłości Polski. Czy musimy się obawiać przyszłości

Zerknij: Maryla Rodowicz ma problemy zdrowotne? Co się dzieje z gwiazdą? Niepokojące doniesienia