Bezpieczeństwo w trakcie uczestnictwa i koncelebrowania mszy świętej jest niezwykle istotne w dobie pandemii koronawirusa. Było już kilka przypadków zakażeń wśród wiernych, którzy uczestniczyły w nabożeństwach, w których brał czynny udział zakażony ksiądz.

Stąd co rusz pojawiają się apele o to, by bezwzględnie przestrzegać higieny i zaleceń epidemiologicznych, a także utrzymywać niezbędne dystans społeczny. Jednym z duchownych, który zdecydował się na wyraźne zamanifestowanie powagi sytuacji był ostatnio kardynał Kazimierz Nycz.

Metropolita warszawski wystosował bardzo konkretne zalecenia dla księży z diecezji. Czy księża będą zobligowani o noszenia maseczek w trakcie sprawowania nabożeństwa.

Księża w maseczkach? Kardynał Kazimierz Nycz wydał zalecenia dla kapłanów ze stołecznej diecezji

Metropolita warszawski podziękował w specjalnym piśmie kapłanom za zaangażowanie duszpasterskie w trakcie epidemii, jednak w oświadczeniu bardzo istotne słowa padły w kwestii przestrzegania zasad higieny, które jest okazem miłości i odpowiedzialności za siebie i bliźniego.
– Przestrzeganie tych zasad w widoczny dla wiernych sposób przyczyni się do tego, iż w poczuciu zaufania będą oni uczestniczyli w życiu sakramentalnym i parafialnym w czasie pandemii – przekonuje kardynał Kazimierz Nycz.

Komunikat przekonuje również wiernych do zachowania odpowiednich odległości między sobą, a także noszeniu maseczek, które zakrywają nos i usta. Co ciekawe, pojawiło się zalecenie do samych księży, aby i oni – ci, którzy nie sprawują eucharystii, ale koncelebrują mszę – mieli na sobie maseczkę!

Ksiądz kardynał zaleca, by księża koncelebrujący mszę św. stosowali maseczki – możemy przeczytać w piśmie warszawskiej kurii. Tylko główny celebrans może nie zasłaniać ust i nosa.

W kościołach i kaplicach powinny się również znajdować płyny do dezynfekcji rąk, a księża i szafarze przed Komunią Świętą mają obowiązek czyszczenia dłoni.

Zalecono również, aby udzielać komunii na słoń wiernego, choć obie formy są dopuszczalne to trzeba je rozdzielić – udzielać w odrębnych miejscach, a w przypadku małych parafii najpierw na rękę, a ewentualnie później do ust.

Jak informował portal "Wiesz": KIEPSKA INFORMACJA DLA RODZICÓW OBAWIAJĄCYCH SIĘ POSŁANIA DZIECI DO SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA! MOŻNA DOSTAĆ GRZYWNĘ, A UCZEŃ I TAK TRAFI DO ŁAWKI

Przypomnij sobie: JAK PRAWIDŁOWO I BEZ USZKODZEŃ WYCZYŚCIĆ FUGI? NACZELNY PROBLEM W ŁAZIENCE I KUCHNI JUŻ NIE BĘDZIE SPĘDZAŁ SNU Z POWIEK

Portal "Wiesz" pisał również: POLSKIE WŁADZE ZAPOWIADAJĄ ZMIANY W PROGRAMIE MIESZKANIE PLUS. MAJĄ ONE UŁATWIĆ ŻYCIE MŁODYM „KTÓRZY NIE CHCĄ BYĆ ZNIEWOLENI PRZEZ KREDYT”