9 września, w czwartek Ministerstwo Zdrowia udostępniło aktualne strefy czerwonr i żółte. Podano listę powiatów, w których powrócą restrykcje.

Nowa lista czerwonych i żółtych stref została udostępniona przez Ministerstwo Zdrowia.

Strefy czerwone w Polsce. Lista

W tej strefie tym razem nie odnotowano żadnego powiatu.

Strefy żółte w Polsce. Lista

Żółte strefie znajdują się powiaty:

- limanowski,

- tatrzański

- gostyński.

Lista powiatów zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami

Na liście powiatów zagrożonych, tzn. takich, które w najbliższym tygodniu mogą okazać się w strefie żółtej lub czerwonej znalezli się:

- kluczborski

- nowotarski

- aleksandrowski

- głubczycki

- myślenicki.

Strefy żółte i czerwone. O postanowieniach

W zeszłym tygodniu w czerwonej strefie odnotowano trzy powiaty: limanowski, pajęczański i miasto Nowy Sącz.

W żółtej strefie znałazły się powiaty: nowosądecki, łowicki, lipski, kolski, konecki, przeworski i kłobucki.

Ministerstwo Zdrowia określa czerwone i żółte strefy bazując na przeprowadzeniu wcześniej badań dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnie 14 dni w zaznaczonym powiecie.

Jeśli w ciągu dwóch tygodni odnotowano będzie ponad 12 osób zakażonych COVID-19 na 10 tys. mieszkańców, to powiat dotyczy strefy czerwonej.

Z kolei, na liście powiatów znajdujących się w strefie żółtej okażą się, gdy liczba zakażeń wzrośnie ponad 6, ale będzie niżej 12 na 10 tys. osób.

Zasady obowiązujące strefy czerwone w Polsce

Czerwona strefa określa teren, na którym wprowadzono liczne obostrzenia. Zakazana jest m.in., organizacja targów i kongresów oraz nie wyłączone są sanatoria, wesołe miasteczka i parki rozrywki. Działać pozostają siłownie, ale wprowadzone w nich limity osób: jedna na 10 metrów kwadratowych.

Odpowiednia liczba osób znajdować się może również w kinie: w sali może być zajętych tylko 25 proc. miejsc. W kościołach i pozostałych lokali zamkniętych religijnych może uczestniczyć 50 proc. z pełnej liczby osób. Restrykcje rozpowszechnione też na wesela - można je przeprowadzać, ale na nich może przebywać maksymalnie 50 osób (nie licząc personelu z obsługi). Obowiązuję wszystkich i wszędzie zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Zasady obowiązujące strefy żółte w Polsce

W żółtej strefie też są niektóre restrykcje, jednak mniej karne. Na targach, wystawach lub konferencjach może znajdować się jedna osoba na 4 metry kwadratowe. Na siłowniach jednak przebywać może jedna osoba na 7 metrów kwadratowych. W kinie tak że jak i w czerwonej strefie zajętych może być maksymalnie 25 proc. miejsc.