To rozwiązanie spotyka się z oporem ze strony duchowieństwa, które podkreśla znaczenie katechezy dla rozwoju dzieci.

Dyskusje na temat obecności religii w szkolnym programie nie są nowością - niektórzy widzą w niej źródło moralności dla dzieci, inni krytykują sposób prowadzenia zajęć oraz ich miejsce w już napiętym harmonogramie lekcji. Dodatkowo, wielu uczniów uczestniczy w lekcjach religii głównie z powodu ceremonii religijnych oraz dla poprawy średniej ocen. Czy tak powinno być? Barbara Nowacka zapowiedziała, że liczba godzin religii zostanie ograniczona do jednej tygodniowo, a oceny z tego przedmiotu nie będą już wliczane do średniej. Ta decyzja nie spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze wszystkich stron.

Oceny z religii nie wpłyną na średnią? Duchowni krytykują pomysł

Jak informuje portal TVN24.pl, w miniony wtorek miało miejsce spotkanie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Podczas posiedzenia duchowni wyrazili swój sprzeciw wobec planowanych zmian, określając je mianem "niesprawiedliwości i dyskryminacji" wobec uczniów uczestniczących w lekcjach religii. "To niesprawiedliwe działanie. Za swoje wysiłki uczeń powinien być nagradzany, a ocena stanowi formę uznania i motywacji do dalszej pracy" - podkreślono w komunikacie.

Duchowieństwo sprzeciwia się również ograniczeniu godzin katechezy oraz proponowanemu umiejscowieniu jej na początku lub końcu planu lekcji, argumentując, że każda zmiana musi być uzgodniona z biskupem diecezjalnym Kościoła Katolickiego lub odpowiednimi władzami innych wyznań.

Katecheza w szkole - dlaczego jest ważna?

W swoim oświadczeniu duchowni podkreślili również kulturowe i wychowawcze znaczenie nauczania religii. "Obecność religii w szkole jest niezbędna dla wszechstronnego rozwoju ucznia, obejmującego także jego duchowość". Przypomnieli, że katecheza szkolna stanowi ważny element kultury, pomagając zrozumieć chrześcijańskie korzenie naszego społeczeństwa oraz oferując narzędzia do poznania literatury, sztuki i innych dziedzin.

"Podstawy programowe i programy katechezy zachęcają do współpracy z innymi przedmiotami, takimi jak język polski, historia, filozofia, etyka, muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, wychowanie do życia w rodzinie, geografia czy biologia, co sprzyja edukacji zdrowotnej i ekologicznej" - argumentują duchowni.