Sąd Rejonowy w Puławach ukarał proboszcza parafii pw. Św. Rodziny w Puławach. Przyczyną tego okazało się przekroczeniu przez duchownego wpuszczenia maksymalnej liczby osób, którzy wzięli udział w nabożeństwach podczas obowiązywania ograniczeń sanitarnych.
Podkom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik KPP w Puławach, w wywiadzie z "Dziennikiem Wschodnim" poinformowała, że wiadomości o nie przestrzeganiu zasad w sprawie przekroczenia maksymalnej liczby wiernych przez proboszcza parafii pw. Świętej Rodziny zaczęły się pojawiać przez numer alarmowy jeszcze w kwietniu i maju.

Rejn-Kozak zwróciła uwagę, że po raz pierwszy taka informacja skończyła się jedynie pouczeniem duchownego. Następnym razem wszczęto postępowanie w sprawie wykroczenia. O wezwaniu na komendę w postaci podejrzanego ks. Ryszard W. podał wiadomości w trakcie ogłoszeń parafialnych. Poprosił wówczas wiernych o modlitwę w swojej intencji.

pixabay.com

Sytuacja ta koniecznie nadesłana do Sądu Rejonowego w Puławach. W końcu sierpnia wydano wyrok skazujący. Za dwukrotne przekroczenie maksymalnej liczby wiernych w kościele, niż powstawało to z zasad, sąd skarał duchownego grzywną 500 zł. Proboszcz musi zapłacić także za koszty procesowe w wysokości 120 zł.
COVID-19 w Puławach. Wierni pragną wspierać duchownego
Wierni zamierzają się wspierać duchownego w opłatach za sądową karę. Duchownemu pomaga pomimo tego wiceprezes stowarzyszenia "Rodzina", i również radna powiatu puławskiego Renata Szczypa.
- Jest mi zwyczajnie przykro, że do tego doszło. Uważam, że księdzu trudno było dopilnować, by liczba wiernych na każdej mszy była przepisowa - mówiła w wywiadzie z portalem.
Według wiceprezes, nie jest wyeliminowano, że ktoś się zamierzał specjalnie, aby zasądzić proboszcza. Adam Jaszcz, rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej, poinformował, że wyrok ten zostanie zrealizowany. Jaszcz ujawnił przy tym, że nie pamięta takiego, aby na Lubelszczyźnie występowały podobne sytuacji.

Jak informował portal "Życie PL": Dlaczego młodzi też chorują na koronawirus? Zagrożenie COVID-19 dla wszystkich grup wiekowych