Samego świadczenia merytalnego nie da się odziedziczyć, jednak często bywa tak, że wdowy po śmierci męża rezygnując z własnej emerytury decydują się na rentę rodzinną.

Co należy zrobić, by odziedziczyć po zmarłym środki finansowe nagromadzone na subkoncie

W przypadku, gdy zmarły posiadał środki finansowe nagromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych albo pieniądze pochodzące z OFE na subkoncie w ZUS, osoby dziedziczące mają obowiązek wystąpienia o ich wypłacenie. – Należy sprawdzić, do jakiego OFE należał zmarły, i złożyć wraz z aktem zgonu wniosek o wypłacenie pieniędzy. Podobnie postępujemy ze środkami na subkoncie w ZUS – poucza prawnik z kancelarii HR Lex, Anna Goral. –Okazuje się, że według niej dawniej nie każdy wiedział o takiej możliwości, jednak wiedza o takiej opcji otrzymania spadku z OFE rozprzestrzenia się.

Emerytury, czy renty wypłacanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jakotakich nie da się odziedziczyć, jednak najbliżsi osoby zmarłej dzieci lub współmałżonek są uprawnieni do otrzymania renty rodzinnej wynoszącej 80 procent świadczenia emerytalnego lub rentowego wypłacanego dotychczas zmarłemu.

Aby to było możliwe, spadkobiercy powinni pamiętać o spełnieniu pewnych warunków. Przede wszystkim musi zaistnieć status osoby, która jest niezdolna do pracy lub brak dochodów z pracy. – Renta rodzinna to nie jest dziedziczenie emerytury, ale wiele kobiet z tego świadczenia korzysta po śmierci mężów, ponieważ bardziej opłaca im się zrezygnować ze swojej niewielkiej emerytury i wnioskować o wyższą rentę po małżonku – wyjaśnia ekspert Instytutu Emerytalnego, Oskar Sobolewski.

Należy także pamiętać, że seniorzy po śmierci współmałżonka mogą przejąć jego emeryturę jedynie wówczas, gdy pobrali się nie tylko w kościele, ale także przed obliczem urzędnika.

O tym się mówi: Wykształcenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ma związek ze zdrowiem? Odpowiedź może wywołać konsternację. O co chodzi

Zerknij też tutaj, aby nic Ci nie umknęło: Anna Mucha skrytykowała drogą restaurację w Warszawie. Internauci nie pozostawili na niej suchej nitki. Odpowiedź Joanny Przetakiewicz zwala z nóg