Wczoraj w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, założonej przez ojca Tadeusza Rydzyka, odbyła się znacząca konferencja naukowa pod hasłem "W obronie państwa prawa". Wydarzenie to, zorganizowane we współpracy z Ogólnopolskim Zrzeszeniem Sędziów "Sędziowie RP", zgromadziło licznych uczestników, którzy debatowali nad kondycją polskiego systemu prawnego.


Konferencję rozpoczął sędzia Zygmunt Drożdżejko, przewodniczący Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów "Sędziowie RP". Podkreślił, że spotkanie jest niezwykle aktualne i ważne w kontekście obrony państwa prawa. „Musimy stawać w obronie państwa prawa,” mówił, nawiązując do obecnych wyzwań, przed którymi stoi polski system prawny.


Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, wygłosił przemówienie otwierające konferencję, dziękując zebranym za obecność i zaangażowanie. Zaznaczył, że ich udział jest świadectwem służby prawdzie i porządkowi. „Mamy być otwarci na prawdę, na człowieka. Dziękujemy za zaufanie, za przybycie, a przede wszystkim za świadectwo,” mówił Rydzyk, podkreślając znaczenie wartości moralnych w życiu społecznym.


W swoim przemówieniu Rydzyk przywołał słowa papieża Benedykta XVI, które ten wygłosił w Bundestagu w 2011 roku, przestrzegając przed konsekwencjami oddzielenia prawa od moralności. "Przeżyliśmy odłączenie władzy od prawa. Przeciwstawienie się władzy prawu. Podeptanie przez nią prawa tak, iż państwo stało się narzędziem niszczenia," cytował Rydzyk, podkreślając, że służba prawu i walka z niesprawiedliwością to podstawowe zadania polityka.
Podsumowując swoje wystąpienie, Tadeusz Rydzyk życzył zebranym, aby „nie ustali w drodze służby prawu i człowiekowi”. Przywołał również słowa św. Augustyna: „Czym, że są więc wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników,” nawiązując do konieczności utrzymania sprawiedliwości w systemie prawnym.