Jak wiemy, od września 2019 roku jest możliwość składania wniosków o świadczenie 500 Plus przez osoby niesamodzielne. Po podliczeniu wszystkich wniosków, które wpłynęły do uprawnionych do ich przyjęcia instytucji wyszło, że do końca roku 2020, rozpatrzono ich 931 tysięcy, z czego 645 tysięcy wpłynęło do samego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Jakie wprowadzono zmiany i jakie warunki należy teraz spełnić, by otrzymać uzupełniające świadczenie 500 Plus dla osób niesamodzielnych?

Jak podaje "TVP Info", uprawnionymi do ubiegania się o świadczenie 500 Plus dla osób niesamodzielnych są ci, którzy ukończyli osiemnasty rok życia, są mieszkańcami Polski i nie są zdolne do samodzielnego życia.

Jak poinformował rzecznuk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski, zmianie uległ próg sumy przychodów z pozostałych świadczeń. Nie trzeba składać nowego wniosku w związku z tą zmianą, a jedynie wówczas, gdy czas, na który orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencj, albo gdy próg po zmianie zaczął uprawniać do ubiegania się o świadczenie.

Od 1 marca 2021 r. prawo do świadczenia mają osoby, których suma przychodów z pozostałych świadczeń nie przekracza 1772,08 zł brutto. Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek.

Przy ustalaniu wysokości świadczeń, nie są wliczane te, które wypłacane są na podstawie tak zwanych przepisów szczególnych, czyli na przykład dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny. Nie są też brane pod uwagę świadczenia wypłacane jednorazowo, jak zasiłek pogrzebowy, czy zasiłek socjalny.

Do wysokości dochodu również nie są wliczane renty rodzinne, które przyznaje się po zmarłym rodzicu tym, którzy są przed ukończeniem 16 roku zycia całkowicie niezdolni do pracy, albo są przed ukończeniem 25 roku życia i w trakcie nauki w szkole.

Co o tym sądzicie?

O tym się mówi: Mężczyzna postanowił odejść od żony, z którą spędził pół wieku. Kara przyszła niespodziewanie

Zerknij: Pełnie Robaczego Księżyca 2021 już tuż tuż. Na co powinniśmy uważać i na co zwrócić uwagę