MEN z powodu stałe się zmieniającym stanem w Polsce zdecydował wprowadzić nowe zasady w placówkach. Temat aktualnego obostrzenia dotyczy zasłaniania ust i nosa przez maseczki ochronne w szkołach, jakie zmiany w stosunku tego?
MEN podało nowe wytyczne
- MEN na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii - poinformowano na oficjalnej stronie MEN.

pixabay.com


MEN podało nowe wytyczne dla placówek. W aktualnych wprowadzeniach pojawił się zapis dot. ewentualnego zakrywania ust i nosa w szkołach. Obostrzenia podane przez MEN, Ministerstwo Zdrowia i GIS zostały zwiększone o zapisie "konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi". Spowodowano tym, że w sytuacjach, gdy dzieci olewają zachowania bezpiecznej odległości, może zostać wprowadzone obostrzenie o zasłanianiu ust i nosa w szkołach.
- Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi: np. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa - podaje MEN.

pixabay.com


MEN na temat placówek ze stref żółtej i czerwonej
Podano również o zmianach w stosunku placówek ze stref żółtej i czerwonej o kształcenie indywidualne w tych szkołach. Z tego momentu nauczenie się indywidualne może odbywać się zdalnie.
- Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć: w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - podaje MEN.

Przypomnij sobie: Kraków: policjanci znaleźli nieprzytomną kobietę w lesie. To zaginiona 39-latka. Co się wydarzyło

Jak informował portal "Życie PL": Gdańsk: nie będzie wody w kilku lokalizacjach dzisiaj i jutro. Wodociągi prowadzą prace na sieci