Z powodu modernizacji emerytalnej od 2013 roku zasada obliczania wysokości emerytury powszechnej dotycząc osób, które dostawały emerytury wcześniejsze pomniejszana jest o kwotę pobranych świadczeń. Wysokość świadczenia jest przeliczana zgodnie z nowym mechanizmem, w związku z czym może ulec zmniejszeniu. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny podważył tą postanowienie w kwestii do poszkodowanego godnie z reformą rocznika 1953, z powodu czego przeprowadzono aktualizację, która przywraca stary wymiar zasady obliczania emerytury dla tego rocznika. Tym razem Senat proponuję, aby takiego rodzaju rozporządzenie zastosowano również dotycząc innych poszkodowanych w skutku wprowadzenia. Rząd na razie nie rozpatrzą tej propozycji.

pixabay.com

Seniorzy zbiednieli po odliczeniu wcześniejszej emerytury

Według aktualizacji podpisanej w roku 2020 przez prezydenta seniorzy mogą się spodziewać na ponowne przeliczenie kwoty na wygodnych dla nich warunkach oraz wyrównanie różnicy pomiędzy ponownie obliczonym świadczeniem a świadczeniami do tego momentu wypłacającymi. Gazeta.pl podaje, że z powodu aktualizacji 74 tys. seniorów z rocznika 1953 dostaną dodatek do emerytury o 200 zł, a 11 tys. osób starszych - o 1400 zł. Przecież zgodnie z senatorami liczba osób poszkodowanych w skutku aktualizacji jest o wiele większa.

Senat zapewnia, że poszkodowani są również inni emeryci, których świadczenia się zmniejszyły

Gazeta.pl podaje, że w wyniku propozycji senatora KO Marka Borowskiego Senat przekazał w piątek (11.09) do Sejmu program aktualizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, na podstawie którego przywrócenie wcześniej podstawy obliczania kwoty świadczenia miało by objąć swoim zasięgiem poza osobami urodzonymi w roku 1953 także inne roczniki. Zgodnie z Markiem Borowskim, na restrykcji stracili także mężczyźni odchodzący na wcześniejsze emerytury branżowe - górnicy i nauczyciele. Nie wyjaśniono, jak według programu nowelizacji odniesie się rząd.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej ma podejście do pomysłu kontrowersyjne, zwracając uwagę, że postanowienie 2019 roku TK stosowało się wyłącznie rocznika 1953. W innym przypadku w pochodzącym 30 lipca 2020 roku badaniu Sądu Najwyższego czytamy: "Konstytucyjna zasada równości nakazuje jednak, by błąd naprawić także w odniesieniu do pokrzywdzonych niekonstytucyjnym przepisem innych roczników, co do których Trybunał nie miał możliwości się wypowiedzieć. Trybunał zakwestionował niekonstytucyjny mechanizm obniżania podstawy obliczenia emerytury bez uprzedzenia, a nie wysokość emerytury konkretnego rocznika".

Przypomnij sobie: Kuba Wojewódzki jednoznacznie określił Martyniuka. Szczegóły rozwodu Martyniuków

Jak informował portal "Życie PL": Nie milkną głosy na temat braku zasadności pobierania opłat za abonament RTV. Okazuje się jednak, że już wkrótce zapłacimy jeszcze więcej