Do końca 2025 roku nad głowami milionów działkowców w Polsce wisi widmo likwidacji. Nowe plany zagospodarowania przestrzennego, które muszą uchwalić wszystkie gminy, mogą doprowadzić do wysiedlenia ich z ukochanych ogródków.


Plany, które budzą grozę


Zgodnie z nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny ogródków działkowych (ROD) będą mogły znajdować się tylko w trzech z 13 wyznaczonych stref planistycznych. W pozostałych przypadkach gminy otrzymają zielone światło do likwidacji ROD i przeznaczenia terenów na inne cele, np. inwestycyjne.


Czas działa na niekorzyść działkowców


Działkowcy mają ograniczony czas na działanie – zaledwie 21 dni od ogłoszenia przez gminę rozpoczęcia prac nad planem zagospodarowania. W tym czasie muszą złożyć wniosek o uwzględnienie ROD w planie, zawierający szczegółowe dane geodezyjne.


Polski Związek Działkowców rusza z pomocą


PZD, zdając sobie sprawę z zagrożenia, nie stoi z założonymi rękoma. Związek przygotował wzór wniosku, udziela niezbędnej pomocy i prowadzi kampanię informacyjną, aby jak najwięcej osób było świadomych sytuacji.


Czy uda się uratować ogródki?


Działkowcy walczą o swoje ukochane miejsca wypoczynku i rekreacji. PZD liczy na zmiany w przepisach, które umożliwią funkcjonowanie ROD we wszystkich strefach planistycznych. Przyszłość milionów ogródków zależy od szybkiej i zorganizowanej akcji działkowców oraz wsparcia ze strony Związku.


Co możesz zrobić?


Jeśli jesteś działkowcem, nie czekaj! Już dziś sprawdź, czy Twoja gmina rozpoczęła prace nad planem zagospodarowania przestrzennego. Skontaktuj się z PZD w celu uzyskania pomocy i złóż wniosek o uwzględnienie ROD w planie. Razem możemy uratować ogródki działkowe!