Osoby, których dotyczą wprowadzone zmiany, nie mają zmniejszanej o pobrane już wcześniejsze świadczenia emerytalne, podstawy obliczenia emerytury powszechnej.

Świadczenia emerytalne rocznika 1953

Nowelizacja Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którą wprowadzono w życie w lipcu 2020 roku, przyniosła ze sobą poważne zmiany dotyczące osób urodzonych w 1953 roku. Zmiany te dotyczyły obliczania dla nich wysokości emerytury powszechnej. Nowelizacja przyniosła ze sobą realną sposobność korzystnego dla siebie obliczenia emerytury powszechnej – pozbawionej przymusu zmniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot wcześniej otrzymanych świadczeń emerytalnych. Zmiany te dotyczyły wówczas w całym kraju niemal 150 tysięcy osób urodzonych w 1953 r.

Nie każdy, kto przyszedł na świat w 1953 roku musiał składać wniosek. Ci, którzy mieli wcześniej już przyznaną emeryturę, nie musieli składać dodatkowego dokumentu. Jeżeli stanie się tak, że nowa emerytura lub renta rodzinna, po obliczeniu okaże się wyższa, niż otrzymywana dotychczas, beneficjent będzie mógł spodziewać się wyrównania, którego wpłatą zajmie się osobiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, świadczenie emerytalne jest przyznawane wówczas, gdy obywatel ukończy wiek emerytalny, ma opłacone co najmniej za jeden dzień składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego lub ubezpieczenia społecznego, gdy nie przyznano mu świadczenia emerytalnego z powodu ukończenia wieku emerytalnego.

Co o tym sądzicie?

O tym się mówi: "Sanatorium miłości". Pożegnanie Władysława przywiodło wielu ludzi. Coś jednak było nie tak. Co się stało

Zerknij też tutaj: Dawid Podsiadło w zupełnie nowej odsłonie. Fani nie spodziewali się po nim takiego wizerunku. Jak uwielbiany wokalista zmienił swój image

Nie przegap tego: https://zyciepl.com/rozrywka/4051-anna-kalczynska-krytykuje-wladze-warszawy-dziennikarka-przeciwniczka-komunikacji-miejskiej-o-co-chodzi